Jak wystawić fakturę korygującą?

Wystawianie faktur korygujących może być czasami skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i procedurami można to zrobić w sposób poprawny i zgodny z przepisami. W tym artykule przedstawimy Ci instrukcje dotyczące wystawiania faktur korygujących, abyś mógł w pełni zrozumieć, jak to zrobić. Będziemy omawiać podstawowe informacje na temat faktur korygujących, ich zastosowanie oraz wymagane elementy i procedury. Przygotuj się na dogłębną analizę tego tematu!

Oto artykuł, który jest rezultatem naszej kreatywnej współpracy z bezrobotnik.pl

1. Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest dokumentem finansowym używanym do wprowadzenia zmian w już wystawionej fakturze. Służy do poprawiania błędów, uwzględniania dodatkowych opłat lub rabatów, zmiany stawek podatkowych lub korekty innych danych finansowych.

2. Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą należy wystawić w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w już wystawionej fakturze, która wpływa na kwotę podatku lub inne istotne dane finansowe. Nieprawidłowości mogą obejmować błędy w kwotach, danych odbiorcy lub dostawcy, a także błędne zastosowanie stawek podatkowych.

3. Jakie są wymagane elementy faktury korygującej?

Faktura korygująca powinna zawierać wszystkie wymagane elementy, które znajdują się również na zwykłej fakturze. Są to między innymi:

 • Numer i data faktury korygującej
 • Dane sprzedawcy (nazwa, adres, numer identyfikacyjny)
 • Dane nabywcy (nazwa, adres, numer identyfikacyjny)
 • Opis dokonywanej korekty
 • Wartość korekty (zmniejszenie lub zwiększenie)
 • Stawka podatku i kwota podatku (jeśli dotyczy)

4. Jak wypełnić fakturę korygującą?

W celu wypełnienia faktury korygującej należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Na górze dokumentu umieść informację, że jest to faktura korygująca.
 2. Wpisz numer i datę faktury korygującej.
 3. Podaj dane sprzedawcy oraz dane nabywcy, uwzględniając wszystkie wymagane informacje.
 4. Opisz dokonywaną korektę, wskazując, co jest nieprawidłowe i jakie zmiany są dokonywane.
 5. Określ wartość korekty, czyli kwotę, o którą faktura jest korygowana.
 6. Jeśli dotyczy, oblicz stawkę podatku i kwotę podatku.
 7. Sprawdź dokładnie fakturę korygującą, upewniając się, że wszystkie informacje są poprawne i kompleksowe.
 8. Zapewnij, że faktura korygująca zawiera podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

5. Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Zaksięgowanie faktury korygującej zależy od indywidualnych procedur księgowych obowiązujących w Twojej firmie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z księgowym lub biurem rachunkowym, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zaksięgować fakturę korygującą.

FAQs (Najczęściej zadawane pytania)

Jakie są konsekwencje nie wystawienia faktury korygującej?

Nie wystawienie faktury korygującej w przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości może prowadzić do konsekwencji prawnych i podatkowych. Może to obejmować karne odsetki, kary finansowe i utratę zaufania klientów.

Czy faktura korygująca musi być wysłana w formie papierowej?

Nie, faktura korygująca może być wysłana w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur elektronicznych.

Czy mogę wystawić fakturę korygującą po upływie terminu płatności?

Tak, fakturę korygującą można wystawić nawet po upływie terminu płatności. W przypadku błędów lub nieprawidłowości w fakturze, warto skorygować dokument, niezależnie od terminu płatności.

Czy wystawienie faktury korygującej jest obowiązkowe?

Tak, wystawienie faktury korygującej jest obowiązkowe w przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości w już wystawionej fakturze.

Zobacz także:

Photo of author

Piotr

Piotr to doświadczony przedsiębiorca, który ma pasję do prowadzenia własnej firmy. Z ogromnym entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą na temat biznesu, udzielając porad dotyczących rozwoju firmy, zarządzania zespołem oraz marketingu. Jego blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, ale także inspirujące historie sukcesu i wyzwania, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz