Do kiedy można wystawić fakturę?

Faktury są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wystawienie faktury jest nie tylko obowiązkiem podatkowym, ale także kluczowym elementem transparentności i formalności w relacjach biznesowych. Istnieją jednak określone zasady dotyczące terminów wystawiania faktur, które warto znać i przestrzegać.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z b2bportal.pl

Termin wystawiania faktur

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktury powinny być wystawiane w określonym terminie. Ogólnie mówiąc, faktury powinny być wystawione najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa towaru lub usługi została wykonana. Oznacza to, że jeśli dostawa towaru lub usługi miała miejsce w lutym, faktura powinna być wystawiona najpóźniej do 15 marca.

Warto jednak zaznaczyć, że termin wystawiania faktur może być regulowany umowami między stronami lub wewnętrznymi procedurami firmy. W takim przypadku obowiązujące będą ustalenia zawarte w umowie lub wewnątrz firmy.

Konsekwencje nieterminowego wystawienia faktury

Nieterminowe wystawienie faktury może prowadzić do różnych konsekwencji. Przede wszystkim może wpłynąć na proces rozliczeń między firmami oraz na przepływ gotówki. Odbiorca faktury nie będzie mógł jej uwzględnić w kosztach, a tym samym opóźni się rozliczenie.

Ponadto, nieterminowe wystawienie faktury może prowadzić do naruszenia przepisów podatkowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy są zobowiązani do terminowego wystawienia faktur i przekazania ich odbiorcom. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować sankcjami podatkowymi.

Faktura VAT a faktura korygująca

W przypadku błędów lub potrzeby dokonania korekty faktury, istnieje możliwość wystawienia tzw. faktury korygującej. Faktura korygująca służy do poprawienia nieprawidłowości w pierwotnej fakturze.

Fakturę korygującą należy wystawić w terminie 30 dni od daty, w której podatnik dowiedział się o konieczności dokonania korekty. W przypadku błędnego wykazania kwoty podatku, należy wystawić fakturę korygującą najpóźniej do końca roku podatkowego, w którym powstała różnica.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jakie są konsekwencje nieterminowego wystawienia faktury?

Nieterminowe wystawienie faktury może prowadzić do opóźnień w rozliczeniach między firmami oraz naruszenia przepisów podatkowych. Może również wpływać na przepływ gotówki i utrudniać prawidłowe rozliczenia.

Czy istnieją wyjątki od terminu wystawiania faktur?

Tak, termin wystawiania faktur może być regulowany umowami między stronami lub wewnętrznymi procedurami firmy. W takim przypadku obowiązujące będą ustalenia zawarte w umowie lub wewnątrz firmy.

Czym jest faktura korygująca?

Faktura korygująca służy do poprawienia nieprawidłowości w pierwotnej fakturze. Jest to dokument, który koryguje błędnie wystawioną fakturę lub wprowadza zmiany w pierwotnych danych.

Jaki jest termin na wystawienie faktury korygującej?

Fakturę korygującą należy wystawić w terminie 30 dni od daty, w której podatnik dowiedział się o konieczności dokonania korekty. W przypadku błędnego wykazania kwoty podatku, należy wystawić fakturę korygującą najpóźniej do końca roku podatkowego, w którym powstała różnica.

Zobacz także:

Photo of author

Piotr

Piotr to doświadczony przedsiębiorca, który ma pasję do prowadzenia własnej firmy. Z ogromnym entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą na temat biznesu, udzielając porad dotyczących rozwoju firmy, zarządzania zespołem oraz marketingu. Jego blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, ale także inspirujące historie sukcesu i wyzwania, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz