VAT-R – Co to jest?

VAT-R to skrót od „VAT Reverse Charge” lub „Odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT”. Jest to specjalna procedura podatkowa stosowana w celu zmiany odpowiedzialności za rozliczenie podatku VAT w transakcjach między przedsiębiorcami. W ramach tej procedury, nabywca towarów lub usług jest odpowiedzialny za rozliczenie i zapłatę podatku VAT, zamiast dostawcy.

Procedura VAT-R ma na celu zwalczanie oszustw podatkowych związanych z tzw. karuzelami podatkowymi, w których przedsiębiorcy wprowadzają fałszywe transakcje w celu uniknięcia płacenia podatku VAT. Stosowanie odwróconej odpowiedzialności podatkowej pozwala na ograniczenie takich działań i zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych.

Zasady działania VAT-R

Procedura VAT-R stosowana jest w przypadku określonych transakcji między przedsiębiorcami. Główne zasady działania to:

 • Nabywca jest odpowiedzialny za rozliczenie i zapłatę podatku VAT.
 • Dostawca nie wystawia faktury VAT na towary lub usługi objęte procedurą VAT-R.
 • Na fakturze dostawca oznacza transakcję jako „Odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT”.
 • Nabywca dokonuje odpowiednich zapisów w swoim rejestrze VAT i rozlicza podatek VAT w swoim raporcie podatkowym.
 • Dostawca informuje nabywcę o wysokości podatku VAT, który powinien zostać zapłacony.

Kiedy stosuje się VAT-R?

Procedurę VAT-R stosuje się w przypadku określonych branż i rodzajów transakcji. W Polsce obowiązek stosowania VAT-R dotyczy m.in.:

 • Handlu węglem, gazem ziemnym i energią elektryczną.
 • Usług telekomunikacyjnych i elektronicznych.
 • Handlu telefonami komórkowymi, konsolami do gier i podzespołami elektronicznymi.

Przykład transakcji objętej procedurą VAT-R

Aby lepiej zrozumieć, jak działa VAT-R, przyjrzyjmy się przykładowej transakcji:

Dostawca Nabywca Towar/Usługa Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Razem brutto
Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Konsola do gier 1000 zł 23% 0 zł 1000 zł

W przypadku transakcji objętej procedurą VAT-R, Przedsiębiorstwo A jako dostawca nie nalicza podatku VAT. Natomiast Przedsiębiorstwo B jako nabywca będzie odpowiedzialne za rozliczenie i zapłatę podatku VAT w wysokości 230 zł (23% z wartości netto).

FAQs – Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści stosowania VAT-R?

Stosowanie VAT-R ma wiele korzyści, takich jak:

 • Zwalczanie oszustw podatkowych.
 • Większa kontrola i przejrzystość transakcji.
 • Uproszczenie procedury podatkowej.
 • Ograniczenie administracyjnego obciążenia dla dostawców.

Które branże są objęte procedurą VAT-R?

Procedura VAT-R dotyczy różnych branż, m.in. handlu węglem, gazem ziemnym, energią elektryczną, usług telekomunikacyjnych i elektronicznych, handlu telefonami komórkowymi, konsolami do gier i podzespołami elektronicznymi.

Czy odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT dotyczy również transakcji zagranicznych?

Tak, odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT może dotyczyć również transakcji zagranicznych. W przypadku handlu międzynarodowego należy jednak uwzględnić specyficzne zasady i przepisy dotyczące rozliczeń między krajami.

Czy odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT ma wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy?

Tak, odwrócona odpowiedzialność podatkowa VAT ma wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Nabywca objęty VAT-R musi dokonać odpowiednich zapisów w swoim rejestrze VAT i rozliczyć podatek VAT w swoim raporcie podatkowym.

Zobacz także:

Photo of author

Piotr

Piotr to doświadczony przedsiębiorca, który ma pasję do prowadzenia własnej firmy. Z ogromnym entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą na temat biznesu, udzielając porad dotyczących rozwoju firmy, zarządzania zespołem oraz marketingu. Jego blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, ale także inspirujące historie sukcesu i wyzwania, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz