Jak wystawić fakturę zaliczkową

Wystawianie faktury zaliczkowej jest ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala ona na uregulowanie płatności za wykonane usługi lub dostarczone towary przed pełnym zakończeniem transakcji. W tym artykule omówimy, jak wystawić fakturę zaliczkową krok po kroku oraz przedstawimy najważniejsze informacje związane z tym tematem.

1. Definicja faktury zaliczkowej

Faktura zaliczkowa to dokument wystawiany przez sprzedawcę lub usługodawcę przed pełnym wykonaniem umowy. Ma ona na celu potwierdzenie otrzymania zapłaty częściowej za usługi lub towary, które będą dostarczone w przyszłości. Faktura zaliczkowa zawiera podstawowe informacje dotyczące sprzedawcy, nabywcy, wartości zaliczki oraz daty wystawienia.

2. Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Proces wystawiania faktury zaliczkowej składa się z kilku podstawowych kroków:

 1. 1. Wypełnij nagłówek faktury:
 2. – Wpisz swoje dane jako sprzedawcy, w tym nazwę firmy, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  – Wpisz dane nabywcy, w tym nazwę firmy, adres oraz numer NIP, jeśli jest to wymagane.

  – Dodaj unikalny numer faktury oraz datę wystawienia.

 3. 2. Określ wartość zaliczki:
 4. – Wprowadź kwotę zaliczki, jaką nabywca wpłacił lub ma wpłacić.

 5. 3. Opisz usługi lub towary:
 6. – Dokładnie opisz usługi lub towary, na które zostaje udzielona zaliczka.

 7. 4. Oblicz podatek:
 8. – Jeśli jest to konieczne, oblicz podatek VAT od wartości zaliczki.

 9. 5. Podsumuj fakturę:
 10. – Przedstaw pełną wartość faktury z uwzględnieniem zaliczki oraz ewentualnego podatku.

 11. 6. Zapisz kopię dla siebie i wyslij fakturę do nabywcy:
 12. – Zachowaj kopię faktury dla swoich dokumentów.

  – Wyślij fakturę zaliczkową do nabywcy.

3. Ważne informacje dotyczące faktur zaliczkowych

Podczas wystawiania faktur zaliczkowych warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • – Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona przed pełnym wykonaniem umowy.
 • – Numer faktury powinien być unikalny i kolejny w systemie numeracji.
 • – Wartość zaliczki powinna być jasno określona i uwzględniać wszystkie koszty.
 • – Na fakturze zaliczkowej można uwzględnić podatek VAT, jeśli jest to wymagane.
 • – Zarówno sprzedawca, jak i nabywca powinni zachować kopie faktury dla celów księgowych.

4. FAQ

4.1 Czy faktura zaliczkowa ma numerować się oddzielnie?

Tak, faktura zaliczkowa powinna mieć odrębną numerację. Numeracja powinna być kontynuacją numeracji faktur, ale powinna być oznaczona specjalnym prefiksem lub innym oznaczeniem, które wskazuje na charakter faktury zaliczkowej.

4.2 Czy na fakturze zaliczkowej musi być widoczny podatek VAT?

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, powinieneś uwzględnić podatek VAT na fakturze zaliczkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT, nie musisz uwzględniać podatku na fakturze zaliczkowej.

4.3 Czy faktura zaliczkowa jest dowodem sprzedaży lub usługi?

Faktura zaliczkowa jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zaliczki za przyszłe świadczenie usług lub dostawę towarów. Nie jest jednak dowodem sprzedaży lub usługi w pełnym zakresie. Taki dowód zostanie wystawiony po dokonaniu pełnej transakcji.

4.4 Czy faktura zaliczkowa jest wiążąca prawnie?

Tak, faktura zaliczkowa jest wiążąca prawnie. Jej wystawienie i akceptacja przez obie strony umowy oznacza, że nabywca zobowiązuje się do zapłaty zaliczki, a sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia usług lub towarów zgodnie z umową.

4.5 Czy faktura zaliczkowa jest obciążana podatkiem dochodowym?

Faktura zaliczkowa jest uwzględniana przy rozliczeniach podatkowych jako przychód dla sprzedawcy. W związku z tym może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub korporacji, zależnie od statusu podatkowego sprzedawcy.

Zobacz także:

Photo of author

Piotr

Piotr to doświadczony przedsiębiorca, który ma pasję do prowadzenia własnej firmy. Z ogromnym entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą na temat biznesu, udzielając porad dotyczących rozwoju firmy, zarządzania zespołem oraz marketingu. Jego blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, ale także inspirujące historie sukcesu i wyzwania, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz